top of page
image.png
image.png
image.png

Το Στρογγυλό Τραπέζι Μεσογειακών Πόλεων με θέμα τις προκλήσεις του στρατηγικού σχεδιασμού του αστικού πρασίνου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνθήκη του καύσωνα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Μαΐου στο συνεδριακό αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Urban Heat Watch. Συμμετέχοντες από διάφορες μεσογειακές πόλεις θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αναλύοντας στρατηγικές και πρακτικές που συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών αστικών περιβαλλόντων. Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε και να συμμετάσχετε σε αυτήν την κρίσιμη συζήτηση για το μέλλον των πόλεών μας.

bottom of page